Zaufaj Bogu obietnic!

„Wierny jest Ten, który dał obietnicę!” (Hbr 10:23)
Człowiek może się zachwiać w swej słabości, lecz Bóg nigdy się nie cofa i nie zmienia wypowiedzianego zdania. To nie leży w Jego naturze – On nigdy nie zawodzi!

Bądź zatem pewien, że:
jeśli upadłeś – On cię podniesie (Ps 145:14),
jeśli chorujesz – On cię uzdrowi (Jr 30:17),
jeśli się boisz – On usunie wszelki lęk (Ps 34:4),
jeśli wyruszasz w drogę – On będzie z Tobą (Pwt 31:6),
jeśli potrzebujesz – On cię zaopatrzy (Flp 4:19),
bo tak powiedział, a Jego słowo jest niezmienne! (Ps 89:34, Joz 23:14).

Wejdź do ogrodu Bożych obietnic, wszystkie one są dla Ciebie. Pozwól Mu działać w Twoim życiu.

Print your tickets