Historia kościoła


Jaki był początek Kościoła w Tarnowie?

Chrześcijanie mający wielowiekową spuściznę odkrywają swoje własne duchowe korzenie w Biblii. Dzieje się tak obecnie na całym świecie (wystarczy wspomnieć o wielkich chrześcijańskich przebudzeniach w Afryce, Ameryce Południowej i w Chinach). Trzeba odbyć niezwykłą podróż do źródeł, aby sięgając ponad organizacje kościelne, ich programy i teologie ukazany został prawdziwy kościół. Musimy przechodząc ponad stworzonymi przez ludzi denominacjami i doktrynami dotrzeć na nowo do źródła, do miejsca skąd chrześcijaństwo wzięło swój początek.

Tym źródłem jest biblijna księga Dziejów Apostolskich. Księga ta zawiera 28 rozdziałów, mówiących nam jak powstał i wyglądał kościół w swoim zaraniu. Jest to żywe i prawdziwe świadectwo – obraz kościoła, jakim Bóg chce go widzieć w każdym pokoleniu. Kościół, którego powstanie opisują Dzieje Apostolskie, rozpoczął się od wylania Ducha Świętego (chrztu w Duchu Świętym) na pierwszych uczniów Jezusa i był budowany w oparciu o pełne mocy i chwały cuda, jakich dokonywał Jezus poprzez apostołów i uczniów.

Każdy współczesny kościół, zatem również ten w Tarnowie, rozpoczął „swoje życie” w taki sam sposób. Bóg pobudził moje serce, aby tak właśnie rozpocząć Jego dzieło w Tarnowie. Kilka rodzin zaczęło przeżywać te same rzeczy, które wydarzyły się w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich: byli dotykani Słowem Bożym (prawdą Biblii) i przeżywali chrzest Ducha Świętego, a także otrzymywali uzdrowienie; otrzymali moc i odwagę, aby dzielić się tymi przeżyciami z innymi. Ludzie widząc i słysząc o tym pragnęli tego samego. Wszystkich łączyła w jedno modlitwa i miłość do Słowa Bożego. Grupa tych ludzi stawała się coraz większa – a od lipca 1997 roku zgodnie z polskim prawem dokonano procesu oficjalnej rejestracji i rozpoczęło swoją działalność Chrześcijańskie Centrum Pan Jest Sztandarem Kościół w Tarnowie. Od tego momentu kościół zaczął dynamicznie rozwijać się i wzrastać i dzieje się tak do dzisiaj.


Co to jest kościół?

Z jakich ludzi składa się nasz kościół? Nasz kościół to różni ludzie o różnych profesjach. Poświęciliśmy się niesieniu każdemu człowiekowi współczucia Jezusa Chrystusa i po kilku latach staliśmy się znani jako ci, którzy pomagają zwyciężonym być zwycięzcami. Uczymy ludzi, jak używać Bożego Słowa, aby pokonywać codzienne życiowe wyzwania. W świecie pełnym zranień wszyscy potrzebujemy odpowiedzi. Mimo, że świat stale się zmienia, Boża mądrość pozostaje niezmiennym rozwiązaniem. Twoje marzenia i pragnienia są ważne dla Boga i dla nas. Jesteśmy zainteresowani Tobą, a nie tym, co Ty mógłbyś dla nas zrobić. Chcemy dla Ciebie tego, co najlepsze od Boga. Dołącz do nas i odkryj, w jaki sposób Boże Słowo może uczynić dla Ciebie cud, którego potrzebujesz.

To, że Bóg nadal może czynić cuda, opowiedzą wspaniałe historie ludzi, którzy są częścią tej wspólnoty. Świadectwa te są żywym obrazem kościoła takiego, jak ten opisany w Dziejach Apostolskich, a przedstawione zostały w dziale: ŚWIADECTWA.

Zachęcam cię także, abyś zaczął czytać wspaniałą księgę Dziejów Apostolskich, zwracając szczególną uwagę na pierwsze cztery rozdziały. Gwarantuję ci – rozpoczniesz cudowną podróż, w której Bóg wywróci do góry nogami i zburzy twój porządek i myślenie zakorzenione w ludzkiej, religijnej tradycji, niemającej nic wspólnego z obrazem ponadnaturalnego i pełnego mocy kościoła. Twoje życie ulegnie zmianie, gdy Boże Słowo zapisane w Piśmie Świętym stanie się żywe w Tobie. Staniesz się odważnym i będziesz zwycięzcą. Odkryjesz, że już dawno pragnąłeś tych ponadnaturalnych rzeczy i nie miałeś pokoju, dopóki nie zetknąłeś się z nimi. Odkryjesz, że Bóg umieścił wieczność w twoim sercu i to serce może być zaspokojone tylko Nim. Odkryjesz, że to, czego Jezus dokonywał w Dziejach Apostolskich, uczyni dzisiaj także dla ciebie, bo …Jezus jest wczoraj, dziś i na wieki ten sam….Odkryjesz, że Jezus nie jest Jezusem jakiegoś wyznania – On jest Jezusem Biblii. Kocha cię, chce cię uzdrowić i ochrzcić Duchem Świętym – wtedy zapragniesz i powiesz:

Tak, chcę być wierzącym takim samym, jak ci w Dziejach Apostolskich!

—Jan Skarbek
Pastor Kościoła