Szkoła Służby „DestiNations”

„Myślenie wiarą i wypowiadanie słów wiary,
wyprowadzi twoje serce z porażki
i poprowadzi je ku zwycięstwu”.

(Kenneth E. Hagin)

Czym jest Szkoła Służby „Destinations”?

Destinations to Biblijna Szkoła Słowa Wiary, oparta na Piśmie Świętym i mocy Ducha Świętego, gdzie uczestnicy poznają kim są w Jezusie Chrystusie oraz w jaki sposób mogą wypełnić Boże powołanie.

Program Nauczania

Moduł 1: Fundamenty
Celem pierwszego modułu „Fundamenty” jest zbudowanie solidnych fundamentów życia chrześcijańskiego w oparciu o prawdy Bożego Słowa. W ramach programu, uczestnicy będą zgłębiać m.in. następujące tematy:
• Sprawiedliwość – kim jesteśmy w Chrystusie,
• Duch Święty – poznanie kim jest Duch Święty i jak być przez Niego prowadzonym,
• Chrystus uzdrowiciel – poznanie tematu uzdrowienia w świetle mocy odkupienia,
• Boża ekonomia – poznanie Bożych zasad w dziedzinie finansów

oraz wiele innych tematów biblijnych.

Moduł 2: Szkolenie zaawansowane
W trakcie realizacji tego modułu, uczestnicy otrzymają praktyczne informacje i szkolenie, które pomoże wyposażyć ich do służby w różnych obszarach, jak: muzyka i uwielbienie, służba wśród młodzieży, służba dla dzieci oraz inne służby pomocnicze kościoła.

Ile trwa Szkoła „Destinations”?

Program nauczania jest realizowany przez dwa lata. Zajęcia odbywają się w każdą drugą sobotę miesiąca i w tym dniu realizowany jest jeden wybrany temat programu. Studenci mogą dołączać do Szkoły w dowolnym momencie.
cyt. Mark Six: „Wykłady w przystępnym i zrozumiałym języku.”

Koszt

Cena zajęć wynosi 100 zł (25 EUR) za każdy dzień szkolenia.

Kim jesteśmy?

Dyrektorzy Szkoły Mark i Robin Six są absolwentami Rhema Bible Training Center w Tulsie w Stanach Zjednoczonych i zostali ordynowani do służby przez Kenneth’a Hagin’a.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt: (biuro@ccpjs.pl)

Print your tickets