Czy płacenie dziesięcin to relikt Starego Testamentu?

  Niektórzy chrześcijanie kwestionują zasadność płacenia dziesięcin, dowodząc, że jest to wyłącznie element prawa Mojżeszowego, Starego Przymierza i nie jest wiążący dla nowotestamentowych wierzących. Warto jednak uświadomić sobie, że Biblia wyraźnie stwierdza, że dawanie (ofiarność), w tym płacenie dziesięcin, nie jest pomysłem Starego czy też Nowego Testamentu, ale zrodził się on jeszcze zanim Abraham,

Continue reading