Pastor Jim Ward – Święto dziękczynienia

Pastor Jim Ward, goszcząc u nas niedawno, przekazał Kościołowi słowo prorocze z Księgi Objawienia oraz Księgi Izajasza. Modlimy się i działamy na tej podstawie: „To mówi Święty, prawdziwy, Ten, który ma klucz Dawida, Ten, który otwiera, a nikt nie zamknie, i Ten, który zamyka, a nikt nie otworzy. Znam uczynki

Continue reading

Thanksgiving Święto Dziękczynienia

Dnia 2 grudnia odbyło się organizowane po raz drugi w Tarnowie Święto Dziękczynienia. Obchodzenie tego święta w naszym mieście, zapoczątkowała Mary Jill Callery – Amerykanka obecnie mieszkająca w Tarnowie. Była to niesamowita okazja, by poznać rdzennych indian Ameryki, ich kulturę oraz historię związaną z tym świętem. W trakcie spotkania było

Continue reading

Konferencja „Kaznodzieja z karabinem”

Kilka dni temu gościliśmy w Tarnowie Sama Childersa znanego również jako „Kaznodzieja z karabinem”. W trakcie spotkania zorganizowanego przez nasza fundację, nasz gość miał możliwość podzielić się ze słuchaczami ciekawą i niesamowita historią swojego życia, opowiedzieć o realiach życia w Afryce i o działalności charytatywnej wśród dzieci z tego regionu

Continue reading