Ewangelizacja młodzieży w Cieszynie

„Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt. 28:19) Sobotnie przedpołudnie, Cieszyn, rynek miasta i tłumy młodzieży korzystającej z ostatnich dni wakacji. W takiej scenerii odbywał się wspólny projekt ewangelizacyjny kościołów młodzieżowych – z Tarnowa (Band of Brathers In His Arms) i Kościoła Chwały z Cieszyna. Cel projektu był tylko jeden – dzielić się tym, co mamy najcenniejszego i zobaczyć ludzi przemienianych mocą miłości Jezusa – wierzymy, że to nam się udało. Przez te kilka godzin trwania naszej akcji widzieliśmy wokół wielu ludzi poruszonych muzyką, tańcem i pantomimą obrazującą proste przesłanie Boga do świata – Jezus jest odpowiedzią na każdy problem i nigdy z nikogo nie zrezygnował. Modliliśmy się o tych, którzy chcieli doświadczyć przemiany życia, widzieliśmy łzy smutku i radości. Pomagaliśmy tym, którzy tego chcieli, znaleźć pokój z Bogiem pośród życiowych problemów. To był niesamowity czas realności Królestwa Bożego. Cieszymy się bardzo, że mogliśmy rozmawiać z tak wieloma osobami, przedstawiać nasze doświadczenia relacji z Bogiem i jednocześnie uczyć się w praktyczny sposób, jak być ambasadorami Jezusa w miejscu, w którym jesteśmy.

Print your tickets