Raport z drugiego wyjazdu misyjnego do Irlandii.
16-21.03.2017

Sobota, 18 marca 2017 r. Spotkanie domowe u Marka Auguścika w Glenmire k/Cork. Pastor Jan głosił potężne apostolskie i prorocze poselstwo na podstawie Dziejów Apostolskich rozdz. 16 i 19.
Piotr Osuch dzielił się świadectwem swojego nawrócenia. Następnie wspólnie uwielbialiśmy Pana pieśniami w języku polskim i angielskim. W trakcie uwielbienia Piotr, Grzegorz, Michał i Mary Jill modlili się nad uczestnikami spotkania w mocy Ducha Świętego.

Niedzela, godzina 10:00, 19 marca 2017 r. Usługa pastora Jana Skarbka w Kościele Good News Church w Cobh k/Cork. Temat kazania: “Ogłaszanie Bożego Słowa”. Wspaniały czas pełen radości i zwycięstwa w Jezusie Chrystusie.

Niedziela 19 marca 2017 r. godz. 19.00. Spotkanie kościoła Good News Church w Cork, które odbyło się w kawiarni The Haven. Pastor Jan Skarbek usługiwał Bożym Słowem, świadectwami a następnie z inspiracji Ducha Świętego, potężną modlitwą o zgromadzonych ludzi, pośród znaków i cudów. Kiedy pastor Jan wraz z Piotrem, Grzegorzem i Michałem modlili się z mocą i autorytetem, ludzie byli uwalniani ze związań, demonicznej opresji, chorób i niemocy. Bóg przywracał wzrok, uwalniał od demonów pożądliwości, strachu, zgorzknienia czy odrzucenia, a nawet od wielopokoleniowych przekleństw związanych z okultyzmem i masonerią. Na spotkaniu były też osoby niezbawione, które oddawały swoje życie Jezusowi. Zespół muzyczny, z pastorem kościoła Good News Church Tom’em Hoban’em prowadził wspaniałe i namaszczone uwielbienie.

W niedzielę 19 marca, Mary Jill Callery usługiwała w kościele West Cork Community Church, Elim w Bandon, podczas porannego spotkania o godz. 10.00 a następnie na spotkaniu dla kobiet o godz. 17.00. Tematem porannego kazania było: “Boże powołanie i zaproszenie do Jego stołu”. Podczas spotkania dla kobiet, Mary Jill opowiedziała świadectwo jej nawrócenia i oparła przesłanie na fragmencie Pisma Świętego z Księgi Jeremiasza 29:11. Następnie modliła się o obecne tam kobiety. Bóg poruszał się potężnie, dając życie, radość, pokój, wolność, także przez chrzest w Duchu Świętym.

 

Book your tickets