Back to series

Dawanie – współczucie


Księga Rut – Boaz był osobą, która miała oczekiwania. Kochał Boga, Jego Słowo i kochał ludzi. Kiedy dowiedział się o Noemi i Rut, bardzo przejął się ich ubóstwem (ks. Rut 2;15-16). Boaz mógł myśleć co mnie to obchodzi, to nie moja sprawa.

wspierajcie świętych w potrzebach…

- Rzym. 12;13

Bądźcie współczujący…

- I Piotra 3;8

– to nie wspólne z kimś „biadolenie”, ale aktywne działanie. Gdy my troszczymy się o innych, wtedy w naszym życiu będą działy się nowe rzeczy. On zna nasze potrzeby, pragnienia, oczekiwania. Przed ochotnymi dawcami otwiera nowe możliwości w świecie fizycznym i duchowym. Również ty możesz być taką osobą. Biblia nie została napisana abyśmy podziwiali tych ludzi, ale abyśmy naśladowali ich wiarę.

…On będzie działał…(BT)

- Psalm 37;5

Boaz wspierając wdowy pozwolił Bogu by działał w jego życiu. Dając sam stał się bogaty. Otrzymał dar od Boga, a darem tym była żona. Wspaniała dawanie, to dawanie połączone ze współczuciem. Gdy będziesz przejęty czyjąś sytuacją, jakimś projektem – będziesz też dawcą. Kłamstwo diabła to „nie dawaj gdy masz mało”. Biblia zachęca do dawania mimo braków:

A powiadamiamy was, bracia, o łasce Bożej, okazanej zborom macedońskim. Iż mimo licznych utrapień, które wystawiały ich na próbę, niezwykła radość i skrajne ubóstwo ich przerodziły się w nadzwyczajne bogactwo ich ofiarności. Gdyż w miarę możności – mogę to zaświadczyć – owszem, ponad możność, samorzutnie, usilnym naleganiem dopraszając się od nas tej łaski, by mogli uczestniczyć w dziele miłosierdzia dla świętych, i ponad nasze oczekiwanie oddawali nawet samych siebie najpierw Panu, a potem i nam, za wolą Bożą.

- II Kor 8;1-5

A podniósłszy oczy, ujrzał bogaczy, wrzucających swe dary do skarbnicy. Ujrzał też pewną ubogą wdowę, wrzucającą tam dwa grosze, i rzekł: Zaprawdę powiadam wam, iż ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy. Albowiem oni wszyscy dorzucili do darów z tego, co im zbywa, ona zaś złożyła z niedostatku swojego wszystko, co miała na swe utrzymanie.

- Łuk. 21;1-4

Ks. Sędziów 6;15-19: Gedeon mówi Bogu w jakim jest położeniu i ujawnia co jest w jego sercu. Łuk. 7;11-15: Sam Bóg był i jest wypełniony współczuciem dla grzesznika (również Jan 3;16)

Bóg chce abyś był osobą spełnioną, by twoje marzenia się spełniły, byś mógł powiedzieć tak, Bóg jest dobry dla mnie cały czas.