Spotkanie z Witoldem Chrapkiem

„Gdyż jak deszcz i śnieg spada z nieba i już tam nie wraca, a raczej zrasza ziemię i czyni ją urodzajną, tak iż porasta roślinnością i daje siewcy ziarno, a jedzącym chleb, tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust: Nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem”. (Iz 55:10-11).
Jesteśmy przepełnieni wdzięcznością za wspaniałe świadectwa nawróceń i niezwykłego wpływu Bożego Słowa na życie ludzi, przekazane nam dziś przez koordynatora krajowego Międzynarodowego Stowarzyszenia Gedeonitów, Witolda Chrapka. Cieszymy się, mogliśmy hojnie wesprzeć tę niezwykle potrzebną działalność Gedeonitów w Polsce oraz modlić się z wiarą do naszego Pana, który nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz aby doszedł do poznania prawdy!

Print your tickets