Wartości, jakie wyznajemy


Człowiek – wierzymy, że każdy człowiek ma indywidualny i unikalny cel, do którego Bóg przeznaczył go jeszcze przed założeniem świata; zadaniem człowieka jest ten cel rozpoznać, a następnie rozwijać go poprzez służbę

Lokalny Kościół – uznajemy, że zdrowa i silna, prowadzona w oparciu o nowotestamentowe zasady lokalna społeczność, zawsze przyniesie duchowy przełom na obszarze, na którym działa

Rodzina – chrześcijańska rodzina jest fundamentem społeczeństwa i kościoła, dlatego nauczając biblijnych standardów rodzinnego życia, pragniemy otaczać opieką rodziny, chroniąc je przed jakimikolwiek patologiami i zagrożeniami

Misje – kościół nie może koncentrować się jedynie na własnych potrzebach, ale musi dostrzegać potrzeby innych i konsekwentnie je wspierać, dzieląc się swoim duchowym i materialnym błogosławieństwem, zarówno poprzez wspieranie organizacji misyjnych i charytatywnych, jak również podejmując własne przedsięwzięcia w tym zakresie

Życie – wierzymy, iż Bóg zaplanował dla każdego życie obfite i owocne. Chcemy, by każdy chrześcijanin żył w fizycznym, psychicznym i duchowym zdrowiu, mogąc skutecznie służyć Bogu

Finanse – uznajemy, że celem każdego wierzącego powinno być życie w finansowej wolności i obfitości oraz finansowe wspieranie misji i wizji lokalnego kościoła.