Misja


Stworzyć i pielęgnować silny, dynamiczny i w pełni ewangeliczny kościół, zawsze zwycięski i obfitujący w miłość, który we wszystkich swoich zamierzeniach wskazuje światu na Jezusa Chrystusa.[/paragraph

Wizja funkcjonowania Kościoła


  • Chcemy widzieć kościół, który przez modlitwę oraz efektywne działanie jest w stanie zmienić swoje miasto, region i kraj.
  • Chcemy widzieć kościół, który motywuje i wyposaża wierzących, aby żyli obfitym, zwycięskim i bezkompromisowym życiem według Bożego Słowa.
  • Chcemy widzieć kościół, w którym nawiązywane są autentyczne i pełne miłości relacje między wierzącymi.
  • Chcemy widzieć kościół przepełniony pasją dla Jezusa Chrystusa wyrażaną w żarliwym, dynamicznym i nowoczesnym uwielbieniu oraz przez inne kreatywne działania.
  • Chcemy widzieć kościół, który nieustannie pragnie głosić ewangelię zgubionym i dawać nadzieję ludziom w beznadziejnym położeniu.
  • Chcemy widzieć kościół, który umiejętnie naucza, inspiruje i aktywizuje dzieci i młodzież do życia w wierze i zaufaniu Bogu.
  • Chcemy wiedzieć kościół otwarty na potrzeby innych, którego członkowie z radością łożą hojnie na wszelką dobrą sprawę.
  • Chcemy by nasz kościół rozwijał działalność wydawniczą w zakresie publikacji książek, broszur, materiałów audio, które stanowią źródło wiedzy i inspiracji do prowadzenia zwycięskiego, chrześcijańskiego życia.