Rada Starszych Kościoła


Rada Starszych to inaczej Rada Nadzorcza Kościoła, do któej kompetencji należy kierowanie szeroko pojmowaną działalnością Kościoła. W skład Rady Starszych może zostać powołana osoba, która jest członkiem Kościoła po chrzcie wiary i spełnia określone kryteria zawarte w Piśmie Świętym, w szczególności w Listach Pasterskich oraz szczerze pragnie poświęcić się służbie Jezusowi Chrystusowi i Jego Kościołowi, zachowując przy tym najwyższe standardy etyczne i moralne. Członkowie Rady Starszych, posiadają status osób duchownych, na równi z duchownymi innych wyznań, zgodnie ze Statutem Kościoła przyjętym przez MSWiA w dniu 09-06-1997. Kościół uzyskał wpis nr 128 do Rejestru Kościołów i Związków Wyznaniowych w RP. W relacjach z Państwem Kościół działa w oparciu o Ustawę o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, Dz.U.00.26.319. z dnia 17 maja 1989 r.

Do kompetencji Rady Starszych należy m.in.:

  • Przyjmowanie i skreślanie członków Kościoła
  • Decydowanie o obsadzaniu funkcji i urzędów w Kościele
  • Dysponowanie majątkiem ruchomym i nieruchomym Kościoła
  • Czuwanie nad czystością nauki, doktryny teologicznej i życia Kościoła

Rada Starszych Kościoła


Michał Wielgus

Michał to człowiek obdarzony niezwykła pasją dla służby Kościołowi….

Jan Skarbek

Pastor Jan jest jednym z inicjatorów powstania wspólnoty. To…